Eagle Camp – Sự thật đằng sau khóa học kinh doanh.

Eagle Camp - Sự thật về khóa học kinh doanh

Ealge Camp là gì? Eagle Camp có phải là đa cấp không? Eagle Camp có lừa đảo không? Đã có rất nhiều người hỏi tôi những câu hỏi đó sau khi tôi tham gia khóa học 5 ngày này của diễn giả Phạm Thành Long tại Nhà Trang. Vì vậy tôi cảm thấy mình cần phải viết bài này để nhiều người biết rõ hơn về Eagle Camp của diễn giả Phạm Thành Long thực sự là gì?

Continue reading “Eagle Camp – Sự thật đằng sau khóa học kinh doanh.”