Học Thuyết Đa Trí Tuệ

Học thuyết Đa trí tuệ hay còn gọi là trí thông minh đa diện được phát triển vào năm 1983 bởi Tiến sĩ Howard Gardner, giáo sư về giáo dục tại Đại học Harvard. Học thuyết này cho rằng khái niệm truyền thống về trí thông minh, dựa trên kiểm tra IQ, là quá hạn chế. Thay vào đó, Tiến sĩ Gardner đề xuất tám loại hình trí tuệ khác nhau để giải thích cho một phạm vi rộng hơn về tiềm năng của con người ở cả trẻ em và người lớn.

Tám loại hình trí tuệ này là:

  • Trí tuệ ngôn ngữ
  • Trí tuệ toán học logic
  • Trí tuệ không gian – thị giác
  • Trí tuệ của vận động cơ thể
  • Trí tuệ âm nhạc
  • Trí tuệ tương tác xã hội
  • Trí thông minh nhận thức
  • Trí tuệ tự nhiên

Tiến sĩ Gardner cho rằng tại các trường học và văn hoá của chúng ta đang tập trung hầu hết sự chú ý vào trí thông minh ngôn ngữ và toán học logic. Chúng ta đánh giá cao những người có trình độ cao về văn hoá của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý đến những cá nhân có tài năng trong các loại hình trí thức: nghệ sĩ, kiến ​​trúc sư, nhạc sĩ, nhà tự nhiên học, nhà thiết kế, vũ công, nhà trị liệu, doanh nhân và những người khác làm giàu cho cộng đồng, xã hội . Thật không may, nhiều trẻ em có những tài năng không nhận được nhiều sự hỗ trợ ở trường. Nhiều trẻ trong số này, cuối cùng được dán nhãn là thiểu năng nhận thức hoặc đơn giản là những người kém cỏi, khi thế mạnh tư duy và học tập độc nhất của chúng không được phát triển bởi chương trình tại các lợp học phát triền về từ duy ngôn ngữ học hoặc logic toán học . Lý thuyết về đa trí tuệ đa đề xuất một sự chuyển đổi lớn trong cách thức các trường học và  xã hội của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *